Babes-Bolyai University in Cluj-Napoca, Romania PDF Print E-mail

  • Established in 1581
  • 45.500 students
  • 700 teaching staff

 

Located in a geographical area characterized by the presence of diverse ethnic and religious groups, Babeş-Bolyai University adheres to a policy of multiculturalism, its students and teaching staff being Romanian, as well as Hungarian, German as well as Roma. The university provides long and short-term academic studies for 105 specializations in Romanian, 52 in Hungarian, 13 in German and 4 in English.

www.ubbcluj.ro/en/index.html (University website in English)

www.ubbcluj.ro/intstudents (International Students page)
Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, România

  • fondată în 1581
  • 45.500 studenţi
  • 1.700 cadre didactice


Aşezată într-o zonă cu un puternic caracter interetnic si interconfesional, Universitatea Babeş-Bolyai a adoptat ca principală direcţie de dezvoltare multiculturalismul, având în rândurile sale studenţi respectiv cadre didactice de etnie română, maghiară, germană si chiar reprezentanti ai etniei rromilor. Universitatea oferă pentru studii universitare de scurtă şi lungă durată 111 de specializari (din care 99 română, 59 magiară, 16 germană, 8 engleză, 1 franceză, 1 italiană, 2 ucraineană).

http://hiphi.ubbcluj.ro/ (Facultatea de Istorie şi Filosofie) 

 
 

Search

History quiz:

Which Eastern European city was the last city to be liberated in World War II?
 

Financed by:

logo_tempus_150x57